Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myszkowie 42-300 Myszków, ul. Pułaskiego 42. reprezentowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panem Mirosławem Midor poprzez adres e-mail: iod@infosystem-projekt.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora Danych Osobowych.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) Wypełnienia obowiązków prawnych oraz realizacji czynności urzędowych ciążących na Administratorze.
b) Realizowania umów zawartych z kontrahentami.
c) W pozostałych przypadkach na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych.

a) Na podstawie obowiązujących przepisów weterynaryjnych.
b) Zawartych umów art.6 ust. 1 lit. b RODO.
c) Udzielonej zgody art.6 ust. 1 lit. a RODO.
d) Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze art.6 ust. 1 lit. c RODO.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione:

a) Pracownikom/współpracownikom Administratora Danych Osobowych upoważnionym do ich przetwarzania na polecenia Administratora.
b) Uprawnionym organom publicznym.
c) Podmiotom świadczącym usługi informatyczne i prawne.
d) Podmiotom którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (w przypadku danych, które są udostępnione na podstawie Pana/Pani zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy niezbędny do realizacji celu w pkt. 3 klauzuli a po tym okresie mogą podlegać archiwizacji zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwej w zakresie ochrony danych osobowych instytucji nadzoru w razie przetwarzania Pani/Pan danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

10. Podanie danych osobowych jest:

a) Obowiązkowe jeśli jest wymogiem ustawowym związanym z realizacją zadań Inspektoratu.
b) Dobrowolne jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Brak podania danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy.

Akceptuję i przechodzę do serwisu
Rozmiar tekstu:   Zwiększ   Wyzeruj   Zmniejsz

Wykaz lecznic

PIW Myszków- Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: www.myszkow.piw.gov.pl   /   Wykaz lecznic

Wykaz lecznic

drukuj

Wykaz zakładów leczniczych dla zwierząt i praktykujących lekarzy weterynarii działających na terenie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Myszkowie

Gabinet Weterynaryjny
Kod: 42-300 Właściciel: Pełka Andrzej
Miasto: Myszków Kierownik: Pełka Andrzej
Ulica: Prymasa Wyszyńskiego 22 Rodzaj zakładu: gabinet
Telefon: 034 313 55 78, 507 718 415 Nr. księgi: 06/01/453/IV/2005/Rej.ZLZ
Fax:
e-mail: www:
Gabinet Weterynaryjny "Animalvet" lek. wet. Andrzej Janikowski
Kod: 42-350 Właściciel: Janikowski Andrzej
Miasto: Koziegłowy Kierownik: Janikowski Andrzej
Ulica: Częstochowska 3 Rodzaj zakładu: gabinet
Telefon: 034 314 15 19 Nr. księgi: 06/01/555/IV/2005/Rej.ZLZ
Fax:
e-mail: www:
Gabinet weterynaryjny ANIMAL-CENTRUM S.C.
Kod: 42-300 Właściciel: spółka cywilna Andrzej Janikowski Jarosław Furman Michał Heblik
Miasto: Myszków Kierownik: Furman Jarosław
Ulica: Sikorskiego 24 Rodzaj zakładu: gabinet
Telefon: 034 313 31 48 Nr. księgi: 06/01/556/IV/2005/Rej.ZLZ
Fax:
e-mail: www:
Gabinet Weterynaryjny "MARWET"
Kod: 42-350 Właściciel: Heblik Michał
Miasto: Rzeniszów Kierownik: Heblik Michał
Ulica: Zielona 42 Rodzaj zakładu: gabinet
Telefon: 662 044 473 Nr. księgi: 06/01/599/V/2010/Rej.ZLZ
Fax:
e-mail: www:
Gabinet Weterynaryjny AZOR
Kod: 42-360 Właściciel: Synowiec Jarosław
Miasto: Poraj Kierownik: Synowiec Jarosław
Ulica: Ogrodowa 13a Rodzaj zakładu: gabinet
Telefon: 034 314 52 90, Nr. księgi: 06/01/702/IV/2005/Rej.ZLZ
Fax:
e-mail: www:
Gabinet Weterynaryjny
Kod: 42-320 Właściciel: Noszczyk Leszek
Miasto: Niegowa Kierownik: Bernacki Zbigniew
Ulica: Bliżyce 32 Rodzaj zakładu: gabinet
Telefon: 034 315 48 10 Nr. księgi: 06/01/757/IV/2006/Rej.ZLZ
Fax:
e-mail: www:
Gabniet Weterynaryjny Vet-Service
Kod: 42-310 Właściciel: Asper sp. z o.o.
Miasto: Żarki Kierownik: Poznański Tomasz
Ulica: Piłsudskiego 11 Rodzaj zakładu: gabinet
Telefon: 034 314 80 08 Nr. księgi: 06/01/1764/IV/2009/Rej.ZLZ
Fax:
e-mail: www:
Gabinet Weterynaryjny
Kod: 42-300 Właściciel: Marszałek Krzysztof
Miasto: Myszków Kierownik: Marszałek Krzysztof
Ulica: Leśna 41 Rodzaj zakładu: gabinet
Telefon: 034 313 86 11 Nr. księgi: 06/01/1389/IV/2007/Rej. ZLZ
Fax:
e-mail: www:
Gabinet Weterynaryjny
Kod: 42-311 Właściciel: Piecuch Mateusz
Miasto: Żarki Letnisko Kierownik: Piecuch Mateusz
Ulica: Jasna 4 Rodzaj zakładu: gabinet
Telefon: 608 062 916 Nr. księgi: 06/01/1155/IV/2007/Rej.ZLZ
Fax:
e-mail: www:
Gabinet Weterynaryjny Karolina Makuch "Pupil"
Kod: 42-300 Właściciel: Makuch Karolina
Miasto: Myszków Kierownik: Makuch Karolina
Ulica: Polna 21A Rodzaj zakładu: gabinet
Telefon: 695 762 488 Nr. księgi: 06/01/210/V/2009/Rej.ZLZ
Fax:
e-mail: www:
Gabinet Weterynaryjny Jura-Vet Marta Gruma
Kod pocztowy: 42-300 Właściciel: Gruma Marta
Miasto: Myszków Kierownik: Gruma Marta
Ulica: Kwiatkowskiego 19 Rodzaj zakładu: gabinet
Telefon: 505517569 Nr księgi: 06/01/654/VI/2014/Rej.ZLZ
Fax:
e-mail: mgruma@op2.pl  www:
Przychodnia Weterynaryjna
Kod: 42-310 Właściciel: Grabowski Artur Maciej
Miasto: Żarki Kierownik: Grabowski Artur Maciej
Ulica: Mostowa 1 Rodzaj zakładu: przychodnia
Telefon: 034 314 80 26 Nr. księgi: 06/02/581/IV/2005/Rej.ZLZ
Fax:
e-mail: www:
Gabinet Weterynaryjny Michał Kusaj
Kod: 42-320 Właściciel: Michał Kusaj
Miejscowość: Dąbrowno Kierownik: Michał Kusaj
Ulica: Dąbrowno 32a Rodzaj zakładu: przychodnia
Telefon: 34 315 49 27 Nr księgi: 06/01/1304/V/2012/Rej.ZLZ
Fax:
e-mail:  www: